Noteringsprosessen

For utstedere som allerede har warrants notert på Oslo Børs og som ønsker å utstede flere av sine standardprodukter vil opptaksprosessen være på inntil 2 dager.

2 ukers opptaksprosess
Den formelle opptaksprosessen for warrants på Oslo Børs er beregnet til rundt 2 uker for nye utstedere eller for opptak av nye typer av slike instrumenter, forutsatt at utsteder har utarbeidet og får godkjent prospekt og ellers oppfyller vilkårene fremsatt i regelverket for warrants.

Hjelp til forberedelsene
Selskapet må i tillegg påregne tid til egne interne forberedelser. Oslo Børs er svært positiv til utstrakt dialog også i denne tidlige fasen. Ved spørsmål om prospektkontroll eller andre noteringsforespørsler, send en epost til warrant@oslobors.no.