Hvorfor sekundærnotering på Oslo Børs?

Børsnotering på flere markedsplasser kan være svært fordelaktig for selskaper som opererer internasjonalt og/eller driver innenfor næringer som har spesiell fokus og interesse i de aktuelle kapitalmarkedene. En sekundærnotering kan føre til forbedret tilgang på kapital og investorer, gi finansiell fleksibilitet samt økt aksjelikviditet og analytikerinteresse - og dermed potensielt økte aksjonærverdier. Dette ønsker Oslo Børs å legge til rette for.

I verdenstoppen innen energi, shipping og sjømat
Oslo Børs er verdensledende innenfor enkelte sektorer. Det eksisterer unike klynger både innenfor shipping og sjømat og ikke minst innenfor en bredt sammensatt energisektor, der olje & gass, oil service og offshorenæringen står sentralt. Disse tre sektorene er i Oslo representert med internasjonalt anerkjente selskaper, investorer, analytikere, rådgivere, banker og advokatfirmaer, og vi vil således kunne tilfredsstille alle krav og ønsker nye selskaper måtte ha til et velfungerende kapitalmarked.

Samarbeid med Singapore og Toronto letter noteringsprosessen
Oslo Børs har bevisst søkt samarbeidspartnere som deler vårt syn på internasjonal vekst og som samtidig representerer ulike geografiske regioner samt en forlengelse av vår egen tidssone. Vi mener vi har funnet ideelle partnere, hver på sitt vis, i Singapore og Toronto. Oslo-noterte selskaper kan potensielt høste gevinster av direkte tilstedeværelse i disse markedene som et tillegg til det norske, og selskaper både i Sørøst-Asia og i Nord-Amerika kan oppnå store fordeler ved å få tilgang til et utvidet Europa-marked gjennom en tilleggsnotering i Oslo.

Basert på samarbeidsavtalene vil Oslo Børs ha løpende dialog samt utveksle relevant informasjon med henholdsvis Singapore- eller Toronto-børsen i forbindelse med søknader om sekundærnotering, for å kunne lette prosessen og arbeidet for de aktuelle selskapene.

Profesjonell bistand fra A til Å
Notering på flere markedsplasserer er krevende og ikke nødvendigvis en optimal løsning for alle selskaper. Oslo Børs' rådgivere gir ditt selskap profesjonell hjelp til å vurdere om dette er noe for dere, og tett oppfølging gjennom en eventuell noteringsprosess.

Kontakt oss

Lars Jacob Braarud