Noteringsprosessen

Den formelle prosessen i forbindelse med notering er som følger:

  1. Godkjent EØS-prospekt oversendes sammen med søknad om notering (i Norge er Finanstilsynet prospektmyndighet)
  2. Utstederen får informasjonsplikt fra søknadstidspunktet
  3. Noteringsavdelingen vurderer mottatt dokumentasjon opp mot kravene i Obligasjonsreglene på Oslo Børs og administrasjonen beslutter opptak av lånet til notering
  4. Lånet tas opp til notering tidligst dagen etter innbetaling

Nye låntakere må i tillegg sende enkelte tilleggsopplysninger til Oslo Børs før lånet kan tas opp til notering.

 

Kontakt oss

Renteprodukter