Hvorfor notere lån?

Grunnen til at mange investorer kun kjøper noterte obligasjoner og sertifikater er blant annet:

  • Prospektkontroll sikrer at investor har tilgang til all relevant informasjon før investering
  • Selskapene må informere om regnskap og kurspåvirkende begivenheter til markedet
  • God og systematisert markedsovervåking sikrer rettferdig handel
  • Organisert og effektiv handel gjennom et godt handelssystem
  • Informasjon om markedet og lånene er tilgjengelig på børsens nettsider

Flere fordeler ved notering
I tillegg til at du får tilgang til flere investorer er det også andre fordeler ved å notere lån på Oslo Børs:

  • Profilering av selskapet på børsens nettsider
  • Enkelte meglere mener at investorer krever en lavere rente på noterte lån enn for lån som ikke er notert, noe som kan bety en lavere finansieringskostnad for deg

 

Kontakt oss

Renteprodukter