Oslo Børs

 

Her er du: Notering / Renteprodukter / Oslo Børs / Hvorfor notere lån?

Hvorfor notere lån?

Grunnen til at mange investorer kun kjøper noterte obligasjoner og sertifikater er blant annet:

  • Prospektkontroll sikrer at investor har tilgang til all relevant informasjon før investering
  • Selskapene må informere om regnskap og kurspåvirkende begivenheter til markedet
  • God og systematisert markedsovervåking sikrer rettferdig handel
  • Organisert og effektiv handel gjennom et godt handelssystem
  • Informasjon om markedet og lånene er tilgjengelig på børsens nettsider

Flere fordeler ved notering
I tillegg til at du får tilgang til flere investorer er det også andre fordeler ved å notere lån på Oslo Børs:

  • Profilering av selskapet på børsens nettsider
  • Enkelte meglere mener at investorer krever en lavere rente på noterte lån enn for lån som ikke er notert, noe som kan bety en lavere finansieringskostnad for deg

 

Kontakt

Renteprodukter

E-post: obligasjoner@oslobors.no
Telefon: +47 22 47 64 30
Faks: +47 22 42 29 43