Oslo Børs

 

Her er du: Notering / Energi, shipping og sjømat / Shipping / Notering av shippingselskap på Oslo Børs og Oslo Axess

Notering av shippingselskap på Oslo Børs og Oslo Axess

Notering

I OSLO Shipping Index finnes et mangfold av kvalitetsselskaper som driver logistikkvirksomhet til sjøs, fra frakt av råolje, gass og kjemikalier til biler, næringsmidler og ferierende mennesker. Her vil de fleste selskaper som vurderer notering finne en sammenlignbar aktør. De vil også få tilgang til:

  • Verdensledende shippingkompetanse i alle ledd i verdipapirkjeden
  • Kapital, analysedekning og likviditet

Oslo størst i Europa
Norge er i dag verdens 5. største maritime nasjon og har gjennom århundrer vært en stormakt til sjøs. Både i forhold til kommersiell handel, fangst og i ekspedisjonssammenheng har Norge vært dominerende. Slik har det også vært på Oslo Børs helt siden de første verdipapirene ble notert her i 1881. Målt i antall noterte selskaper er Oslo største børs i Europa og den nest største på verdensbasis.

Vi hjelper deg i noteringsprosessen

Når du vurderer å børsnotere ditt selskap vil det dukke opp mange spørsmål. Hvordan foregår noteringsprosessen? Hva får du tilgang til? Hva kreves av forberedelser? Og hva ligger i å være "egnet for notering"? Oslo Børs' rådgivere kan være en diskusjonspartner i denne fasen, slik at du får nødvendig kunnskap og kan gjøre de riktige valgene. Vi bistår også med konkret veiledning gjennom alle stegene i noteringsprosessen.Du er også sikret profesjonell bistand fra et stort apparat av andre, erfarne aktører. Meglere, advokater, banker, revisorer og rådgivere sørger for at du får informasjonen og hjelpen du trenger.

Les mer om notering på Oslo Børs og Oslo Axess.

Kontakt

Lars Jacob Braarud
Avdelingsleder notering

E-post: ljb@oslobors.no
Telefon: +47 22 34 17 35
Mobil: +47 91 34 52 73