Oslo Børs

 

Her er du: Notering / Energi, shipping og sjømat / Shipping / De nyeste noteringene

De nyeste noteringene i OSLO Shipping Index

 

Awilco LNG ASA

Awilco LNG ASA is a Norwegian based owner and operator of LNG vessels intended for international trade.

http://www.awilcolng.no/

Marked

Oslo Axess

Noteringsdato

6. september 2011

Markedsverdi ved notering

NOK 1 287 millioner

Kapital hentet ved notering

-

Emisjonskurs ved notering

-

Finansiell rådgiver

Pareto Securities
Arctic Securities

Salgsagent

-

Juridisk rådgiver

Wiersholm, Mellbye & Bech

PR-rådgiver

-

 

Höegh LNG Holdings Ltd

Höegh LNG er en integrert tjenestetilbyder innen flytende LNG. Selskapet tilbyr langsiktige tjenester innen flytende produksjon, transport, re-gassifisering og terminalløsninger for LNG. Ved noteringstidspunkt drifter Höegh LNG en flåte på totalt 7 LNG skip.

http://www.hoeghlng.com/

Marked

Oslo Børs

Noteringsdato

5. juli 2011

Markedsverdi ved notering

NOK 1 721 millioner

Kapital hentet ved notering

NOK 650 millioner

Emisjonskurs ved notering

NOK 38

Finansiell rådgiver

DnB NOR Markets
ABG Sundal Collier
Pareto Securities

Salgsagent

Danske Bank
Nordea Markets

Juridisk rådgiver

Thommessen AS (Norway)
Appleby (Bermuda)

PR-rådgiver

-

 

Wilh. Wilhelmsen ASA

Wilh. Wilhelmsen ASA is through its operating companies the world leading operator within the rolling cargo segment.

www.wilhelmsenasa.com

Marked

Oslo Børs

Noteringsdato

24. juni 2010

Markedsverdi på noteringstidspunkt

NOK 5 038 millioner

Kapital hentet ved børsnotering

NOK 1 452 millioner

Emisjonskurs ved børsnotering

NOK 24,20

Finansiell rådgiver

Carnegie
Pareto Securities
ABG Sundal Collier
Danske Markets
Fortis Bank Nederland
Nordea Markets

Salgsagent

-

Juridisk rådgiver

 -

PR-rådgiver

-

 

Saga Tankers ASA

Saga Tankers er et norsk tankrederi stiftet i 2010. Selskapets skip transporterer råolje over hele verden for de store internasjonale oljeselskapene.

www.sagatankers.no

Marked

Oslo Axess

Noteringsdato

18. juni 2010

Markedsverdi på noteringstidspunkt

NOK 1 030 millioner

Kapital hentet ved børsnotering

-

Emisjonskurs ved børsnotering

-

Finansiell rådgiver

Pareto Securities

Salgsagent

-

Juridisk rådgiver

Vogt & Wiig

PR-rådgiver

-

Kontakt

Lars Jacob Braarud
Avdelingsleder notering

E-post: ljb@oslobors.no
Telefon: +47 22 34 17 35
Mobil: +47 91 34 52 73