Oslo Børs

 

Her er du: Notering / Aksjer, egenkapitalbevis og retter til aksjer / Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

Oslo Børs ønsker å bidra til at de noterte selskapene har høy kvalitet på informasjonen til investorer og andre interessenter. Relevant, samlet og oppdatert informasjon skaper interesse og tillit – og er en forutsetning for likviditet.

Sammen med Norsk Investor Relations Forening (NIRF) har vi på bakgrunn av dette utarbeidet "Anbefaling om rapportering av IR-informasjon".

Anbefaling om rapportering av IR-informasjon er basert på NIRFs og Oslo Børs’ felles oppfatning av beste praksis innen rapportering av finansiell og annen IR-informasjon, og er ment som et supplement til IR-håndboken (Håndbok Investor Relations) utgitt av NIRF.

Etterlevelse av anbefalingen baseres på et "følg eller forklar prinsipp". Det betyr at avvik skal beskrives og begrunnes. For noterte selskaper som ønsker å synliggjøre at anbefalingen følges, foreslås teksten:

"Vi følger Oslo Børs’ anbefaling om rapportering av IR-informasjon"

 

Kontakt

Linn Cathrin Slettedal
Senior Manager Listing

E-post: lcs@oslobors.no
Telefon: +47 22 34 17 39
Mobil: +47 95 75 69 83