TM derivater på Oslo Connect

Handel i TM derivater, eller Tailor Made derivater, foregår via vår markedsplass Oslo Connect. Her blir partene selv enige om underliggende instrumenter (noen restriksjoner kan forekomme). Partene blir også enige om bortfallsdag, innløsningskurs, håndtering av selskapshendelser etc.

Markedsplassen
Handel på markedsplassen Oslo Connect foregår gjennom handelssystemet EDGE eller gjennom Oslo Børs’ derivat-MPS (Market Place Services). Alle verdipapirforetak og andre godkjente institusjoner kan innvilges medlemskap, og dermed få tilgang til markedsplassen Oslo Connect. Les mer om Connect-reglene.

Fleksibelt, trygt og effektivt
Oslo Connect tilbyr en fleksibel løsning for økt trygghet og effektiv handel med TM derivater.

Fleksible kontrakter

Trygg handel

Effektiv verdikjede

 • Underliggende
 • Derivattype
 • Strike
 • Bortfallsdato
 • Utbyttejustering 
 • Anonymitet
 • Meglerservice (MPS)
 • Interesseregistrering
 • Handelsrapportering
 • Flere potensielle motparter med konkurrerende priser
 • Regelverk gir likebehandling og økt forutsigbarhet
 • «Straight through processing» fra handel til clearing
 • Transparent marked med historikk og statistikk