Standardiserte derivater

Standardiserte derivater på Oslo Børs noteres på utvalgte underliggende indekser og aksjer og kjennetegnes ved standardiserte vilkår for innløsningskurser, bortfall og løpetid, samt standard metode for håndtering av selskapshendelser og oppgjør. Alle standardiserte derivater blir clearet.

Effektiv distribusjon
Oslo Børs har inngått partnerskap med London Stock Exchange (LSE) som sikrer effektiv internasjonal distribusjon av norske derivater. Felles ordrebok for norske derivater gir bedre likviditet for medlemmer både på Oslo Børs og LSE.

Felles handelssystem
Oslo Børs og London Stock Exchange Derivatives Market benytter handelssystemet SOLA, og har mulighet for å tilby standardiserte derivater fra begge markeder via en felles ordrebok.