SOLA

Oslo Børs' samarbeid med London Stock Exchange Derivatives Market (LSEDM) sikrer effektiv distribusjon av norske derivater. Oslo Børs og LSEDM benytter handelssystemet SOLA for derivater, og tilbyr sine medlemmer handel i felles ordrebok. SOLA er utviklet av The Montreal Exchange og ble tatt i bruk for derivathandel ved Oslo Børs i desember 2009.

 

Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter knyttet til Oslo Børs’ tekniske endringsprosjekter vedrørende SOLA publiseres løpende. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre.

Kontakt oss

Anders Holen